درباره آقای واسطه
 
کد 9169
100 متری رباط سوم

شهرک نگین - بلوار صدر شمالی

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 9168
100 متری صمدیه لباف

صمدیه لباف - کنار گذر اتوبان خیام از سمت جهاد

قیمت : 1,870,000,000  تومان     
کد 9167
70 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت رهن : 85,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9166
70 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,700,000 تومان
کد 9165
95 متری کاشانی

کاشانی - خیابان شیخ بهائی

قیمت رهن : 20,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,700,000 تومان
کد 9164
112 متری فلاطوری

فلاطوری - بر خیابان فلاطوری

قیمت رهن : 250,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 9162
85 متری آپادانا اول+50mحیاط

اپادانا - خیابان آپادانا اول

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 9161
135 متری صغیر

صغیر - بر خیابان ملک شمال

قیمت رهن : 420,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9160
88 متری شیخ صدوق

شیخ صدوق شمالی -

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,000,000 تومان
کد 9159
70 متری صغیر

صغیر - خیابان بزرگمهر

قیمت رهن : 130,000,000  تومان      قیمت اجاره: 10,000 تومان
کد 9158
116 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان مخابرات

قیمت رهن : 80,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,000,000 تومان
کد 9157
104 متری جابرانصاری

جابرانصاری - انتهای 5 آذر دست راست

قیمت رهن : 170,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9156
۹۶ متری رباط سوم

شهرک نگین - رباط سوم ، میدان نگین خیابان بنت الهدی

قیمت : 980,000,000  تومان     
کد 9155
110 متری صغیر

صغیر - خیابان ابن سینا

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,100,000 تومان
کد 9154
110 متری صمدیه لباف

صمدیه لباف -

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 500,000 تومان
کد 9153
110 متری شیخ صدوق+45mحیاط

چهارباغ بالا - محدوده باشگاه نفت

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 5,700,000 تومان
کد 9152
160 متری رباط اول

رباط اول - خیابان ساحل

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 9151
105 متری بهارستان

بهارستان - خیابان زمزم

قیمت : 1,251,000,000  تومان     
کد 9150
105 متری بهارستان

بهارستان - خیابان زمزم

قیمت رهن : 110,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9149
355 متری آپادانا اول

اپادانا - خیابان آپادانا اول

قیمت رهن : 2,000,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9148
82 متری بهارستان

بهارستان - روبروی شهرداری بهارستان

قیمت : 820,000,000  تومان     
کد 9147
82 متری بهارستان

بهارستان - روبروی شهرداری بهارستان

قیمت : 820,000,000  تومان     
کد 9146
65 متری بهارستان

بهارستان - روبروی شهرداری بهارستان

قیمت : 650,000,000  تومان     
کد 9145
72 متری شاهین شهر

شاهین شهر - فرعی 2 مخابرات

قیمت : 650,000,000  تومان     
کد 9144
85 متری صغیر

صغیر - خیابان سروش

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 9143
190 متری کوی امیریه

کوی امیریه - خیابان سهره وردی

قیمت : 3,500,000,000  تومان     
کد 9142
128 متری لاهور+حیاط اختصاصی

مشتاق - خیابان لاله غربی

قیمت : 3,200,000,000  تومان     
کد 9141
86 متری بهارستان

بهارستان - مکسن مهر

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 9139
113 متری عسگریه

عسکریه - خیابان حکیم شفایی اول

قیمت : 2,500,000,000  تومان     
کد 9138
92 متری 17 شهریور

17شهریور - خیابان نقش جهان

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 9137
113 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - خیابان ماه فرخی

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 9136
120 متری رباط سوم

رباط سوم - مابین روحانی و نگارستان

قیمت : 1,860,000,000  تومان     
کد 9135
82 متری اشراق

اشراق - 4 راه آل محمد

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 9134
121 متری سعدی غربی

سعدی غربی - شهرک میلاد

قیمت : 1,950,000,000  تومان     
کد 9133
85 متری غرضی

غرضی - خیابان نخل

قیمت : 1,150,000,000  تومان     
کد 9132
91 متری غرضی

غرضی - 4 راه نیر

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 9131
165 متری صغیر

صغیر - خیابان مولوی

قیمت رهن : 40,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,300,000 تومان
کد 9130
121 متری سعدی غربی

سعدی غربی - بعد از شهرک میلاد

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 9129
90 متری ملک شهر

نقش جهان -

قیمت : 1,320,000,000  تومان     
کد 9128
116 متری رباط سوم

شهرک نگین - روبروی برج آفتاب

قیمت : 2,320,000,000  تومان     
کد 9127
116 متری رباط سوم

شهرک نگین - روبروی برج آفتاب

قیمت : 2,088,000,000  تومان     
کد 9126
106 متری شهرک کوثر

شهرک کوثر - بلوار فجر

قیمت : 1,113,000,000  تومان     
کد 9125
90 متری شهرک کوثر

شهرک کوثر -

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 9124
140 متری کوی امیریه

کوی امیریه - خیابان ساعد اصفهانی

قیمت : 1,820,000,000  تومان     
کد 9123
83 متری بهارستان

بهارستان - خیابان اردیبهشت شرقی

قیمت : 700,000,000  تومان